http://mkbkonsult.se/sb-media/2013/11/MKB530x291flaktrum-w460.jpg

MKB VVS-Teknik

Vår kärnverksamhet är tekniska konsulttjänster inom VVS-teknik.

Vi arbetar med allt från utredningar och budgetkalkyler till projektering av ram- eller bygghandlingar.

I många fall startar ett projekt med besiktning av energi- eller miljöstatus.

Inom projektering arbetar vi med AutoCAD med VVS-applikationen MagiCAD.

Som VVS-konsult utför vi även entreprenadbesiktningar och OVK.

Vi nätverkar med Elkonsult och/eller Byggkonsulter samt Arkitekter allt efter behov och vi har vana av att verka som projekteringsledare för en tvärfacklig konsultgrupp.