http://mkbkonsult.se/sb-media/2015/06/SFAR-w460.jpg

Stockholms framtida avloppsrening SFAR

Beställare Stockholm Vatten

Vi utreder och projekterar i en gemensam konsultgrupp med KKonsult VVS Projektering i Stockholm AB och KKonsult VVS Arbetsmiljö AB.

Fullt utbyggd skall anläggningen vara 2040

Mer info på:  

http://www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening/

 

Lejonparten av vårt arbete avser rörprojektering i Henriksdals reningsverk.

Om du vill veta mer om Henriksdal så titta på filmen nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=lp-dQ_gnVnQ#t=162.8995833

  http://mkbkonsult.se/sb-media/2017/04/Turf-w220.jpg

  Täby Turf

  Beställare SSM Fastigheter i Stockholm

  Vi projekterar ca 170 lägenheter med Förskola och lokaler i Täby Park.

  Arkitekt är Arkitema

   http://mkbkonsult.se/sb-media/2019/09/Libbarbo-w220.jpg

   Libbarbo

   Beställare: K-Bostad

   Vi projekterar rör och luft i 18 lägenheter.

    http://mkbkonsult.se/sb-media/2019/09/Spiken-w220.jpg

    Spiken 11&12

    Beställare: Torppa Rörprojekt