http://mkbkonsult.se/sb-includes/images/layout_image_sample_pixel.gif

Mälarbygdens KonsultByrå

Mälarbygdens konsultbyrå har sitt säte i Strängnäs i hjärtat av Mälardalen 2017 etablerar vi oss även i Västerås

Mälarbygdens konsultbyrå startade 1998 och vi arbetade då mest mot Fortifikationsverket och Försvarsmakten samt andra offentliga beställare.

Uppdragen består i utredningar, projekteringar, och projektstyrning av byggnadsprojekt.

Idag har vi en bred beställarbas allt från bodstadsbolag, kommersiella fastighetsägare och industrier till statliga myndigheter som tidigare och kommuner men även entreprenadföretag som behöver hjälp med projektering och projektstyrning

Vår äldsta kund Fortifikationsverket är fotfarande en viktig del av verksamheten där vi arbetar på ramavtal sedan hösten 2014.