<p>FOI (Totalf&ouml;rsvarets Forskninginstitut)</p>

FOI (Totalförsvarets Forskninginstitut)

Företag som vi arbetat / arbetar med

Bland annat:

- Strängnäs Fastighets AB

- Fortifikationsverket

- Stockholm vatten som underkonsult med K-Konsult AB

- SSM Fastigheter i Stockholm

- ByggVesta

- Carlsson Byggare AB

- Logistikfastigheter Fast Food

- FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut)

- Upplands Bro Kommunfastigheter

- Walloxen

- TeliaSonera Net Fast AB

- Grontmij AB

- York Novenco AB

- YIT Sverige AB

- ESSWEGE

- HIFAB

- Byggmästargruppen

- Torppa Rörprojekt

- Assemblin

- PEAB

- Mecon Bygg AB

- K-Bostad

Stockholmshem