2011-01-19

Hyresändring förråd

MKB Fastigheter

Vid halvårsskiftet jun-juli 2011 kommer vi att justera hyran på modulförråden, (containrarna).

Brev om detta skickas ut i god tid före.

  2010-04-13

  Hyresändring 2010

  MKB Fastigheter

  Pga gällande ränteläge så följer inte MKB Fastighet allmännyttans hyreshöjning 2010.

  Vi avser inte att förändra hyran 2010 utan hyresnivån kvarstår i 2009 års nivå.

  Detta gäller endast bostäder.

   2009-11-24

   Energibesiktning

   MKB Fastigheter

   Inventeringarna färdiga, inga mer besök i lägenheter.

    2008-09-12

    Karlbergs Slott

    MKB Konsult

    I september 2008 fick vi i uppdrag att byggleda en utförandeentreprenad som skall leda till att installera ventilation i Karlbergs slott.

    Vi har även projekterat Bygg samt VVS-SÖ i projektet. I projektet ligger ett tätt samarbete med slottsarkitekten.

    Arkitekt är Nyréns Arkitektkontor med Tomas Leván.

     2008-02-25

     Fortifikationsverkets nya Stockholmskontor

     MKB Konsult

     Vi har fått i uppdrag att byggleda ombyggnaden av en befintlig byggnad på gamla ärorika Kadettskolan i Karlberg.

     Byggnaden kallas "Fältskären" eftersom man utbildat sjukvårdspersonal där. I byggnaden skall Fortifikationsverkets Stockholmskontor etableras, här skall förutom Fastighetsenheten Stockholms driftpersonal även projektledare mm sitta.

     Bygget väntas klart till midsommar 2008.

      Visar sida 3 av 3 sidor