MKB VVS Teknik AB

 

Vi hjälper Er med utredningar, projektering av VVS-system, projektstyrning av byggprojekt, energi- och klimatberäkningar med mera.

Utredningar

Vi hjälper Er med att felsöka tekniska system samt föreslå energibesparande åtgärder.

VVS-projektering

Vårt huvuduppdrag är VVS-projektering. Det innefattar installationssystemen ventilation, värme, sanitet, kyla och styr. Projektering sker i 3D-miljö med MagiCAD för AutoCAD.

Energi & Klimat

Vi utför energibalansberäkningar och klimatsimuleringar, exempelvis kylbehovsberäkningar.  

Mälarbygdens Konsultbyrå


Mälarbygdens konsultbyrå grundades 1998 och har sitt säte i Strängnäs,

i hjärtat av Mälardalen.

Sedan 2017 är vi även etablerade i Västerås.
Referensprojekt

NFVP

 

Vi ingår i en konsultgrupp som även består av K-Konsult och TFIP, där vi tillsammans projekterar VS-systemet i projektet Norrvattens Framtida Vattenproduktion. 

Beställare: Norrvatten

Läs gärna mer om projektet på deras hemsida

SEEL

 

Projektering av VS-system samt energibalansberäkning för nybyggnation av forskningsanläggning för batteriteknik i Nykvarn.

Beställare: Kilenkrysset

SFAR

 

Vi utreder och projekterar VS i Henriksdals reningsverk i en gemensam konsultgrupp tillsamman med K-Konsult. Arbetet ingår i det enorma projektet Stockholms Framtida Avloppsrening.

Beställare: Stockholm Vatten Och Avfall

Läs gärna mer om projektet på deras hemsida

Eslövs Terrasser


Projektering av hela VVS-systemet för nybyggnation av totalt 112 lägenheter samt lokal i Eslöv.

Beställare: H2 Entreprenad

Händelser

SEEL Nykvarn

Det är med glädje vi har tagit emot uppdraget att projektera värme- och sanitetssystemen för SEEL:s nya anläggning för testning av tunga elfordon i Nykvarn. Ett spännande projekt, som vi entusiastiskt tar oss an. Läs mer om projektet på Nykvarns kommuns hemsida 


ISO-certifiering

Företaget är nu kvalitet- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO14001:2015 och 9001:2015.

Som en del i vår strävan att tillhandahålla fastighetsmarknaden med kvalificerade konsulttjänster inom VVS- och energiteknik har vi nu genomgått en process för att anpassa och certifiera vårt ledningssystem enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.